SYR - Zawory antyskażeniowe SYR

                                                                                                                                        Od 15.01.2018r.

                          Zawory antyskażeniowe  

typ

cena netto w EUR

cena netto w EUR

Zawory antyskażeniowe 6600 TYP BA

Dn

bez zaworów odcinających

z zaworami odcinającymi

15

295,67

339,57

20

329,29

377,30

25

355,08

418,93

32

521,03

598,78

40

639,67

734,66

50

705,86

811,17