SOCLA - Przepustnice URANIE

nr kat. Dn Cena PLN nr kat. Dn cena PLN

Przepustnica bezkołnierzowa URANIE z napędem ręcznym dźwigniowym

Pnom 1,6 MPa, tmax 120 oC,  do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16

149G059712* 25 327,66 149G059144 125 563,47
149G011254 32/40             327,66 149G011005 150 638,95
149G010894 50 327,66 149G016257 200 1 143,30
149G010909 65 352,07 149G41010 250 2 164,38
149G010928 80 398,49 149G023900 300 2 559,60
149G010955 100 463,65      

  *PN10

Przepustnica bezkołnierzowa URANIE z napędem ręcznym-przekładnią ślimakową.

Pnom 1,6 MPa, tmax 120 oC,  do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16

149G079901* 25 1 035,20 149G079088 125 1 248,10
149G079008 32/40             1 035,20 149G079089 150 1 396,34
149G079086 50 988,62 149G079076 200 1 873,50
149G079084 65 1 026,95 149G079915 250 3 025,30
149G079085 80 1 066,47 149G079071 300 3 456,16
149G079087 100 1 175,07 149G079075* 350 6 852,43

*PN10

                     Zestaw: przepustnica+napęd elektryczny

Przepustnica bezkołnierzowa URANIE z gołym wałkiem

z przeznaczeniem do instalacji kotłowych o Δpmax=2,5bar

do współpracy z napędem elektrycznym,

Pnom 0,6 MPa, tmax 120 oC,  do przyłączy kołnierzowych PN6/10/16

149G060522 25 486,52 149G038027       80 550,81
149G060523   32/40 486,52 149G038229 100 874,05
149G038026 50 510,82 149G038232 125 922,99
149G036916 65 508,76 149G038233 150 991,45

napęd elektryczny 220V/50Hz

   149H000083  DA2 do średnic Dn 25, 32/40, 50, 65, 80 859,79
   149H000082 DA2.S do średnic Dn 25, 32/40, 50, 65, 80 1 003,10
   149H000080  DAL2 do średnic Dn 100, 125, 150 1 442,39