REFLEX - Układ stabilizacji ciśnienia VARIOMAT

                                                                                                                                      ceny od 1.04.2017r.                         

 Układy stabilizacji ciśnienia sterowane pompowo

variomat

- układy stabilizacji ciśnienia sterowane pompowo z uzupełnianiem

  ubytków wody i odgazowaniem

- wymienna membrana, max. tem. 70oC

- sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem

- wskaźnik ciśnienia i poziomu napełnienia

- bezpotencjałowe łącze meldunków

- łącze RS 485

    jednostka sterująca    
    +   ew.zbiornik bateryjny
całkowita cena variomatu = zbiornik podstawowy +  
    +   ew. osprzęt
    zestaw przyłączeniowy    

variomat - zbiorniki

Zbiornik cena netto PLN   Zbiornik cena netto PLN
podstawowy 6 bar/120oC   bateryjny 6 bar/120oC
VG 200 5688   VF 200 3 907
VG 300 6 368   VF 300 4 539
VG 400 7 153   VF 400 5 595
VG 500 7 896   VF 500 6 668
VG 600 9 288   VF 600 7 961
VG 800 10 613   VF 800 9 531
VG 1000 ø740      11 948
  VF 1000 ø 740     10 868
VG 1000 ø1000    15 011
  VF 1000 ø 1000   14 110
VG 1500 21 056   VF 1500 20 229
VG 2000 25 688   VF 2000 24 770
VG 3000 39 624   VF 3000 38 696
VG 4000 42 966   VF 4000 42 034
VG 5000 46 784   VF 5000 45 871

Zbiorniki VG i VF >5000 l. – na zamówienie

Uwaga: wszelkie awarie urządzenia wynikające z wadliwego podłączenia

             i uruchomienia nie są objęte gwarancją.

Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie urządzenia zostało wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisowego firmy Reflex Polska. Urządzenie przed uruchomieniem musi być podłączone hydraulicznie i elektrycznie oraz gotowe do napełnienia wodą. Koszty uruchomienia ponosi producent.

 

                                                                                                                         ceny od 1.04.2017r.

Jednostka sterująca z 1 pompą

 

  typ cena netto PLN po (bar)
10 bar/70oC 1 19 009 ≤ 2,5
  2-1/60 22 302 ≤ 4,8
10 bar/70oC 2-1/75 26 106 ≤ 6,5
  2-1/95 27 166 ≤ 8,0
16 bar/70 oC 2-1/140 37 156 ≤ 13,5

po = wartość nastawy na sterowniku = wysokość statyczna + 0,2 bar (zalecenie)+

ciśnienie parowania

Zestaw przyłączeniowy G 1

przyłącza zbiorników podstawowych VG do jednostek sterujących

z 1 pompą                     Ø 480-740               692PLN

Ø   1000-1500           784PLN

Jednostka sterująca z 2 pompami

 

  typ cena netto po (bar)
10 bar/70oC 2-2/35 32 010 ≤ 2,5
  2-2/60 33 229 ≤ 4,8
  2-2/75 37 566 ≤ 6,5
  2-2/95 40 521 ≤ 8,0
16 bar/70 oC 2-2/140 59 867 ≤ 13,5

po = wartość nastawy na sterowniku = wysokość statyczna + 0,2 bar (zalecenie)+

ciśnienie parowania

Zestaw przyłączeniowy G 1 1/4

przyłącza zbiorników podstawowych VG do jednostek sterujących

z 2 pompami                Ø 480-740              749 PLN

Ø   1000-1500               906 PLN

 

 

Izolacja do zbiorników podstawowych

typ cena netto PLN typ cena netto PLN
VW 200 780 VW 1000 Ø 740 1 379
VW 300 853 VW 1000 Ø 1000 1 359
VW 400 918 VW 1500 1 530
VW 500 961 VW 2000 1 698
VW 600 1 226 VW 3000 2 139
VW 800 1 276 VW 4000 2 417
    VW 5000 2 659

Sterowanie Master-Slave (bez „variomat 1”) 1 332 PLN