Manometry i termometry

                                    Manometry
typ nazwa cena  zł
MN-063- Manometr 63 mm R i T 24
MN-100- Manometr 100 mm R i T 57
MN-100-C Manometr 100 mm R i T (200oC) 125
MN-160- Manometr 160 mm R 120
MN-160-C Manometr 160 mm R i T (200oC) 189
MN-160-EM3 Manometr 160 mm kontaktowy 292
MWM-100- Manowakuometr 100 mm 61
MWM-160- Manowakuometr 160 mm 105
MN-063-GLIC Manometr   63 mm w glicerynie 74
MN-100-GLIC Manometr 100 mm w glicerynie 135
                                   Termometry
typ nazwa cena  zł
TP-100-R100 Termometr prosty 3/4” R100/100C 42
TP-100-R50-15 Termometr prosty 1/2” R50/100C 42
TP-100-R80 Termometr prosty 3/4” R80/100C 42
TP-100-R80-15 Termometr prosty 1/2” R80/100C 42
TP-150-R100 Termometr prosty 3/4” R100/150C 42
TP-150-R50-15 Termometr prosty 1/2” R50/150C 42
TP-150-R50 Termometr prosty 3/4” R50/150C 42
TK-150-R100 Termometr kątowy 3/4” R100/150C 42
TK-150-R50 Termometr kątowy 3/4” R50/150C 42
TK-200-R100 Termometr kątowy 1/2” R100/200C 42
TK-200-R50 Termometr kątowy 1/2” R50/200C 42