SIEDZIBA ZARZĄDU

BTH "CEWOK" Spółka z o.o.
00-992 Warszawa
ul. Jagiellońska 88
centrala (22) 618 06 03

PREZES

tel. (22) 670 22 17
fax (22) 619 89 79
e-mail:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

tel. (22) 670 24 17

GRUPA PROJEKTOWA

tel. (22) 618 38 86
e-mail:
e-mail:

GRUPA HANDLOWA

BTH "CEWOK" Spółka z o.o.
02-269 Warszawa
ul. Skibicka 31

tel. (22) 846 27 44
tel. 602 301 201
e-mail:

Dział Obsługi Klienta
tel. (22) 868 50 62
tel./fax (22) 846 27 44
e-mail:

Biuro

Hurtownia