Danfoss - Automatyczne zawory podpionowe

                                                                                                                                                                                                        

        

                                                                                                                                                                                                        
       Automatyczne zawory podpionowe     od 1.01.2016.

 

nr kat.
Dn
cena PLN nr kat. Dn cena PLN

 

Typ ASV-P z kapilarą 1,5 m. łączone z zaworami odcinającymi ASV-M,  

ASV-P montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, stała różnica ciśnień 0,1 bar,

ASV-M montowane na rurociągu zasilającym, zaślepione gniazda na złączki pomiarowe, gwint wewnętrzny

max temp. czynnika 120 oC, êpmax=1,5bar, PN 16,

003L7621 15 529,10 003L7624 32 893,40
003L7622 20 574,50 003L7625 40 1 011,00
003L7623 25 744,70      

 

Typ ASV-PV z kapilarą 1,5 m. łączone z zaw. odcinając. ASV-M lub ASV-I 

ASV-PV montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,05-0,25 bar,

ASV-M lub ASV-I montowane na rurociągu zasilającym,

max temp. czynnika 120 oC, êpmax=1,5bar, PN 16,

gwint wewnętrzny.

003L7601 15 650,00 003L7604 32 1 094,10
003L7602 20 695,60 003L7605 40 1 192,70
003L7603 25 850,10      

 

ASV-PV 20-60kPa z kapilarą 1,5 m. łączone z zaw. odc. ASV-M lub ASV-I 

ASV-PV 20-60kPa montowane na rurociągu powrotnym, kurek spustowy, zmienna nastawa 0,2-0,6 bar,

ASV-M lub ASV-I montowane na rurociągu zasilającym,

max temp. czynnika 120 oC, êpmax=1,5bar, PN 16,

gwint wewnętrzny.

003L7711 15 650,00 003L7714 32 1 094,10
003L7712 20 695,60 003L7715 40 1 192,70
003L7713 25 850,10      

 

Ręczny zawór odcinający ASV-M z dwoma zaślepionymi otworami pomiarowymi,

max temp. czynnika 120 oC, êpmax=1,5bar, PN 10, gw. wewn.

003L7691 15 164,50 003L7694 32 323,20
003L7692 20 179,40 003L7695 40 423,70
003L7693 25 215,80      

Ręczny zawór odcinający ASV-I z dwoma króćcami pomiarowymi,

nastawa wstępną

max temp. czynnika 120 oC, êpmax=1,5 bar, PN 16, gwint wewnętrzny

003L7641 15 192,10 003L7644 32 387,50
003L7642 20 216,80 003L7645 40 471,90
003L7643 25 256,30      

MTCV–zawór regulacyjny do cyrkulacji c.w.u. +„B” za 71,20 PLN (003Z2021)

003Z0515 15

MTCV, Dn 15, 1,5m3/h

317,30
003Z0520 20

MTCV, Dn 20, 1,8m3/h

335,10